Vasenza 1.0

CMD Jaar 1 | Website

In het eerste blok van jaar een van CMD kreeg ik de opdracht om zelf vanaf scratch een website te maken. Van te voren werd de theorie over HTML en CSS uitgelegd. Daarnaast heb ik veel code's opgezocht op internet. In het laatste blok kregen we een soortgelijke opdracht maar werd JavaScript aan de theorie toegevoegd. Het resultaat is         te zien.