AFTER TWELVE

PREV

HOME

NEXT

UI/UX — CMD Jaar 2

Voor deze opdracht heb ik, samen met een medestudent, een prototype applicatie ontworpen. We zijn op zoek gegaan naar een kleine, bijzondere doelgroep, die we met deze applicatie van dienst kunnen zijn. Dit hebben we gedaan door brainstormsessies te houden en interviews af te nemen. We hebben hierbij vragen gesteld over belemmeringen in het dagelijks leven. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het lastig is om een eetgelegenheid te vinden na middernacht. Aan ons de taak om te onderzoeken op welke manier wij het eenvoudiger kunnen maken om een eetgelegenheid te vinden na middernacht. Ons doel is om er voor te zorgen dat de doelgroep, met behulp van de applicatie, na middernacht gemakkelijk en snel een eetgelegenheid kan vinden, zonder onnodig veel energie te verspillen. Door een doelgroeponderzoek te doen en een concurrentieanalyse uit te voeren, hebben we kunnen bepalen aan welke vereisten ons product moet voldoen. Hiernaast is te zien hoe de app werkt.